m
Animated block pattern

Aan de slag met afval!

In opdracht van NederlandSchoon hebben wij een ‘Afvalkoffer’ ontworpen. Deze koffer maakt deel uit van het educatieve platform Aan de slag met Afval, www.aandeslagmetafval.nl. Dit is een website waar lessen, opdrachten, spelletjes en nog veel meer inspiratie te vinden is over het onderwerp zwerfafval voorkomen en afval recyclen. De site richt zich op leerkrachten en docenten van primair en voortgezet onderwijs, maar ook op buitenschoolse opvangorganisaties en Natuur- en Milieueducatiecentra.

De Aan de slag met Afval activiteitenkoffer, de afvalkoffer genoemd, zit boordevol met leuke (knutsel)opdrachten, puzzels, spelletjes, quizjes en nog veel meer uitdagingen. Spelenderwijs komen kinderen op de bso van alles te weten over het voorkomen van zwerfafval en het recyclen van afval. Er zijn activiteiten voor verschillende leeftijden, sommige doe je in tien minuutjes, andere organiseer je in een middag en zijn geschikt voor de vakantie-bso.

Wij hebben in onze studio met ‘handmodellen’ van 8 en 9 jaar oud gewerkt. Zij hielden als echte professionals diverse soorten afval vast, zodat deze een kleurrijk geheel op de koffer vormen. In de koffer bevindt zich een handleiding voor de pedagogisch medewerkers. Voor de activiteitenkaarten hebben we diverse iconen ontworpen, waardoor de spelelementen per spel direct duidelijk zijn.