m
Animated block pattern
Magazine

Bijzonder drukwerk voor waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta heeft ons gevraagd om een krant vorm te geven die laat zien op welke manieren WSHD innoveert en verduurzaamt. Hierin worden verschillende projecten en activiteiten uitgelicht via interviews met medewerkers externe partijen waarmee het waterschap die nauw samenwerkt. Verspreid door de krant vind je naast sfeerbeelden ook ludieke strips die over innovatie en duurzaamheid gaan. Dit allemaal geprint op het prachtige ecologische concept van VoorBIJ©-papier.

Over VoorBIJ©-papier
Mooi, onderscheidend papier geeft veel positieve energie in ontwikkeling en gebruik. VoorBIJ©-papier is karakteristiek met een duurzame uitstraling door de tint en zichtbare bermgrasvezels. Het benadrukt de duurzame en circulaire missie die je wilt uitdragen. Het bloemrijke maaisel dient samen met gerecycled papier als basis voor de grondstof voor papier. De bermgrasvezels worden gewonnen uit het maaisel van ecologisch beheerde bermen. Gewoon uit Nederland. Daardoor zijn de transportlijnen bijzonder kort. Het maaisel dat voorheen werd afgevoerd krijgt op deze manier een tweede leven als grondstof voor papier. Papier dat na gebruik weer gerecycled kan worden. Zo blijft de cirkel mooi rond!