m
Animated block pattern

Dienst Testen

Vanaf begin dit jaar zijn wij gestart met het werken voor Dienst Testen. Dit begon met het opmaken van de wekelijkse nieuwbrief om alle partners en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Inmiddels zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van de huisstijl, binnen de gestelde kaders van de Rijkshuisstijl. We hebben verschillende middelen ontwikkeld. Van infographics tot roll-up banners. Al deze uitingen zijn de basis voor het huisstijlhandboek waarin wij alle richtlijnen beschrijven voor een uniforme uitstraling.

Over Dienst Testen
Om de Nederlandse capaciteit voor coronatesten in kaart te brengen en te vergroten, richtte het ministerie van VWS in maart 2020 de stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) op. Dienst Testen voert in opdracht van het ministerie van VWS het beleid van de LCT uit.