m
Animated block pattern

Groenbeleidsplan voor waterschap Hollandse Delta

Binnen waterschap Hollandse Delta was er tot voor kort geen visie op groen. Groen was en is immers geen kerntaak van het waterschap. De wereld van waterschap Hollandse Delta verandert. Als groot- groene grond- bezitter kan waterschap Hollandse Delta zijn verantwoordelijkheid voor het groen op zijn gronden niet ontkennen. Daarom is het vastleggen wat we wel of niet doen, het bepalen waarom we wat doen, noodzakelijk om als organisatie onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een duidelijke visie op groen is noodzakelijk om in te spelen op de maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen die er zijn. Een beleidskader stelt ons in staat om gesteld te staan voor de ontwikkelingen die op ons afkomen.

In dit groenbeleidsplan wordt uiteengezet waar waterschap Hollandse Delta ons de komende jaren op het gebied van natuur en landschap op willen inzetten. We geven aan hoe wij aankijken tegen landschappelijke en ecologische waarden van de gebieden waar we eigenaar van zijn of die we beheren.

Wij hebben van het groenbeleidsplan een mooi en visueel aantrekkelijk document mogen maken. In het document worden de beleidsteksten afgewisseld met interviews en fotografie van REEM. Het complete beleidsplan is vervolgens door Veenman+ geproduceerd op een mooi FSC gecertificeerd papier. Benieuwd naar het beleidsplan? U kunt hem hier digitaal bekijken.