m
Animated block pattern
Interactieve PDF

Interactieve PDF voor huisartsen en zorgspecialisten

Vanuit Reos kwam de vraag om een interactieve PDF te ontwikkelen waarmee het voor huisartsen en andere specialisten in één oogopslag duidelijk wordt voor welke kennisregels zij welke systeem kunnen gebruiken. Er is een veelvoud aan systemen waar zij informatie uit kunnen halen. Het is dus niet altijd duidelijk welke informatie waar te vinden is.

Doelen voor dit document zijn zorgverleners bewuster maken van hoe zij met de systemen kunnen werken. Én dat hun vraagstelling bepaald wáár ze de data kunnen vinden.

We zijn aan de slag gegaan met het visueel maken van de verschillende soorten systemen en hebben het document daarna vraag gestuurd ingericht. Huisartsen kampen vaak met een bepaalde vraag, waarna zij pas de keuze voor een systeem zullen maken. De PDF is interactief, waardoor de lezer op een flexibele manier door het document kan navigeren.

Over Reos
Reos adviseert, verbindt en inspireert professionals en organisaties in de eerste lijn en het sociaal domein. In de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Hollands Midden. Met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk.