m
Animated block pattern

Ik kijk niet weg – Eindrapportage Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Er moet een nationaal programma komen om kindermishandeling tegen te gaan. Daarvoor pleit de Taskforce Kindermishandeling, die na vier jaar ophoudt te bestaan, in zijn eindrapport. Want gemiddeld zit in iedere schoolklas nog altijd één kind dat wordt verwaarloosd, of seksueel of lichamelijk wordt mishandeld.

Mooijontwerp ontwerpt ruim twee jaar diverse middelen, waaronder het logo en andere print en online uitingen.

Deze week is het De Week Tegen Kindermishandeling. Naar aanleiding hiervan leverden wij begin deze week een on- en offline versie van de Eindrapportage op. Bekijk hieronder de online versie van het verslag.

Overig nieuws rondom deze campagne kun je vinden op: www.weektegenkindermishandeling.nl