m
Animated block pattern

Mooijontwerp ondersteunt Integraal Kindercentrum in Den Haag bij ontwikkeling visie en merknaam en visuele identiteit

Het Integraal Kindercentrum Den Haag – een samenwerkingsverband van drie organisaties – heeft Mooijontwerp gevraagd om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gedeelde visie, merknaam en logo. Een die aansluit bij drie individuele organisaties en duidelijk maakt wat de partijen verbindt. Mooijontwerp werkt in dit traject samen met HollandSpoor.

In het Integraal Kindercentrum (IKC) werken de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, DAK Kindercentra en Welzijnsorganisatie stichting MOOI samen aan de professionele opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De drie organisaties delen een gebouw, maar de ambitie gaat verder. De drie organisaties willen er, aan de hand van een gedeelde pedagogische visie, voor zorgen dat de drie organisaties naadloos op elkaar aansluiten. Hierna willen zij zich, onder één noemer, aan klanten presenteren. Mooijontwerp ontwikkelt gezamenlijk met HollandSpoor de visie en merknaam. Daarna ontwikkelen wij de visuele identiteit.