m
Animated block pattern

Nieuwe klant! We gaan aan de slag voor Dienst Testen

Vanaf januari mogen wij werken voor Dienst Testen. Dienst Testen is opgericht door het ministerie van VWS om de Nederlandse testcapaciteit rondom covid-19 in kaart te brengen en te vergroten. De Dienst Testen coördineert de opschaling van de testcapaciteit voor corona en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten.

Ons is gevraagd om de huisstijl verder door te ontwikkelen. De kaders van de Rijkshuisstijl zijn van toepassing, waarbinnen de eigen identiteit van Dienst Testen wordt opgezet. Als de basis is gelegd zullen wij ook diverse communicatiemiddelen ontwerpen, denk hierbij aan infographics die de stakeholders en uiteindelijk ook de burger goed kunnen informeren, digitale nieuwsbrieven, roll-up banners, iconensets, factsheets, algemene folder, vacaturegrids en informatieboekjes.

Binnenkort delen we meer!