m
Animated block pattern

Een nieuwe manier van leren voor de niveau 1 en 2 student bij ROC Leiden

Bij ROC Leiden en ID College start een pilot voor niveau 1 en 2 studenten. Om de studenten optimale leerkansen te bieden willen ROC Leiden en het ID College een vorm van onderwijs organiseren die past bij de kenmerken van de doelgroep. De nadruk in dit concept ligt veel meer op leren op de werkvloer en veel minder op leren in de klas. In plaats van alle lessen in een klaslokaal te volgen, zal de student 4 dagen per week in een bedrijf werkzaam zijn en daar in de praktijk alle lessen volgen. Alle veranderingen hebben wij samengevat in een heldere infographic; wat verandert er voor jou? En hoe kun jij je eigen doelen behalen.

Een duidelijk beeld op basis waarvan een student de keuze kan maken om deel te nemen aan deze pilot.