m
Animated block pattern

Nieuwe visuele identiteit voor SPPOH

De voormalige visuele identiteit van SPPOH was wel herkenbaar door kleurgebruik, maar had geen duidelijk logo met de naam van het samenwerkingsverband. We zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van diverse logoconcepten en zijn uiteindelijk op een sterk woordmerk uitgekomen. De gehele nieuwe visuele identiteit is vastgelegd in een brandbook en doorvertaald in diverse middelen.

Over SPPOH
Het samenwerkingsverband ‘Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden’ faciliteert de scholen in Haaglanden met het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. Passend onderwijs betekent dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Het is hun missie om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. SPPOH is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren.
Ze willen passend onderwijs in de regio mogelijk maken door alle scholen en expertises bij de elkaar te brengen, en zo te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten.