m
Animated block pattern
Magazine

NVM: Bouwen voor de vraag van de toekomst

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt er een duidelijke ambitie en blauwdruk. Het succes daarvan staat of valt met specifieke data en kennis die de lokale behoefte aan woningen inkleuren. Deze grote bouwopgave vereist coördinatie en een gerichte ontwikkeling van nieuwbouw.

De woningbehoefte is groot en de beschikbare ruimte is beperkt om de woningmarkt in balans te krijgen. Daarom wilde NVM aan de hand van 7 interessante nieuwbouwprojecten laten zien dat er een positieve samenwerking is tussen NVM-nieuwbouwmakelaars,  gemeenten en ontwikkelaars. In opdracht van Havana Orange ontworpen wij het magazine ‘Bouwen voor de vraag is de toekomst’.

Met 7 praktijkvoorbeelden toont de NVM haar visie op en aanpak van gerealiseerde lokale woningbouwprogramma’s. Hiermee ondersteunt de NVM gemeenten en ontwikkelaars bij de ontwikkeling van op lokale marktvraag gefundeerde nieuwbouw.

Naast de opmaak van de brochure hebben wij ook interactieve elementen toegevoegd waardoor je makkelijk en snel door het document kan navigeren.

Bekijk het document hier!