m
Animated block pattern
Magazine

NVM magazines 2023

Mooijontwerp mag dit jaar het NVM Magazine opmaken in opdracht van Havana Orange, een belangrijke speler in de communicatiebranche. Het NVM Magazine, dat periodiek verschijnt, biedt nieuws en artikelen over alle vakgroepen van de NVM, de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs. Het magazine is informatief en laat zien waar de sector mee bezig is. Bovendien biedt het verenigingsblad veel ruimte aan ondernemers die bij de NVM zijn aangesloten. Het NVM Magazine wordt gratis toegezonden aan NVM-leden en is ook online te bekijken op de website van de NVM.

Mooijontwerp heeft binnen het bestaande stramien en de huisstijlrichtlijnen van de NVM een eigentijdse uitstraling aan het magazine weten te geven, waardoor de inhoud goed tot zijn recht komt. Naast het magazine heeft Mooijontwerp nog meer leuke projecten op de stapel liggen voor NVM dit jaar. De NVM en Havana Orange zijn blij met de samenwerking en de vernieuwende ontwerpen die Mooijontwerp telkens weer weet te leveren.

De NVM is een belangrijke organisatie voor de vastgoedsector in Nederland, met ruim 4400 aangesloten bedrijven. De vereniging is actief op verschillende gebieden, zoals woning- en bedrijfsmakelaardij, landelijk en agrarisch vastgoed en taxaties. De NVM behartigt de belangen van haar leden op politiek en maatschappelijk gebied en zet zich in voor de kwaliteit van haar leden en het vakgebied. Het NVM Magazine is een belangrijk communicatiemiddel om leden te informeren over ontwikkelingen en activiteiten binnen de vereniging.