m
Animated block pattern

Pitch gewonnen!

Mooijontwerp heeft de pitch, voor het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe website ‘Kinderdijk in Perspectief’ gewonnen.

Werelderfgoed Kinderdijk

Werelderfgoed Kinderdijk is een grote publiekstrekker maar het hoge aantal bezoekers heeft zijn weerslag op de leefbaarheid van het gebied en om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen. En om de recreatieve en toeristische kwaliteiten van het gebied verder te professionaliseren. Wordt er op dit moment gewerkt aan een gebiedsperspectief.

De belangrijkste doelgroepen van de website zijn de bewoners en omwonenden en de mensen die in het gebied wonen en werken. Om aan hen helder en tijdig te communiceren op welke momenten van deze ontwikkelingen zij iets zullen merken. Willen de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam in samenwerking met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk deze nieuwe website ontwikkelen.

In samenwerking met communicatiebureau HollandSpoor zullen wij deze website later dit jaar lanceren. Neem ook eens een kijkje op onze portfolio pagina waar al veel websites te vinden zijn.