m
Animated block pattern

Stikstof-infographics voor Rijksoverheid

Afgelopen week hebben wij hard gewerkt aan diverse infographics voor de Rijksoverheid rondom het thema stikstof. Verschillende ministeries en partijen hadden visuele ondersteuning nodig bij de cijfers rondom stikstof. Dit alles met het doel om de cijfers meer lading en uitleg te geven, dan een simpele tekst of tabel zou kunnen doen.

Met volle focus en oog voor detail hebben wij ons ingezet om duidelijke infographics binnen de Rijkshuisstijl te ontwikkelen. En dit alles binnen 1 dag. Heel leuk om te zien dat onze infographics vrijdagavond werden gedeeld op allerlei social media kanalen door verschillende ministeries.

Programma Aanpak Stikstof: achtergrond en inhoud
Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Bij landbouw wordt stikstof uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij bij dierlijke mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstofoxide. Een stof die bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën uitstoten.

Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.

Bekijk voor meer informatie deze link, waar onze infographics ook visuele ondersteuning geven! www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/programma-aanpak-stikstof-achtergrond-en-inhoud