m

Rijksoverheid & Dienst Testen

DrukwerkIconenInfographic

Regisseert de samenwerking tussen betrokken partijen

’Dienst Testen is opgericht door het ministerie van VWS om de Nederlandse testcapaciteit in kaart te brengen en te vergroten. Dienst Testen regisseert de samenwerking tussen betrokken partijen als GGD’s en laboratoria, koopt testmaterialen in en zorgt voor een soepel lopende testketen.’

Voor de Rijksoverheid maken wij diverse infographics rondom het thema Stikstof: dit is al een aantal jaren een omstreden thema., Juist om die reden is er behoefte aan versimpeling van de materie en uitleg richting raadsleden en burgers. Naast de dikke rapporten, maken wij regelmatig infographics van de samenvattingen. Denk hierbij aan de laatste besluiten of tijdlijnen van processen.

Een ander thema van de laatste jaren is Covid-19. Voor het onderdeel Dienst Testen ontwikkelden wij   infographics en icons, om processen in kaart te brengen en uitleg te geven aan diverse partijen. Daarnaast maken we voor de interne organisatie een wekelijkse nieuwsbrief en ontwikkelen we divers drukwerk, zoals ansichtkaarten, roll-up banners, posters en certificaten.

Dienst Testen is opgericht om het testen in Nederland mogelijk te maken en te regelen. Dienst Testen zorgt ervoor dat er genoeg testmateriaal op voorraad is, koppelt testlocaties aan (regionale) laboratoria en ziet onder meer toe op de kwaliteit binnen de gehele testketen. Ook tijdens de huidige fase van de pandemie, waarin zelftesten de belangrijkste testmethode is, blijft testen belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.